Řešení právních problémů

5. 1. 2020

Komu je přednáška určena:

 • ředitelům škol a školských zařízení,
 • zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
 • budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • vedoucím učitelkám škol a školských zařízení
 • zaměstnancům škol zabývajících se danou problematikou

Obsah přednášky:

V důsledku narůstající agresivity rodičů a žáků je potřeba zajistit elementární právní vzdělání s přihlédnutím ke každodenní realitě a společenským požadavkům. Tento seminář umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. Vzhledem k velmi často podávaným stížnostem a peticím ze strany rodičů, kteří si stěžují na vše možné a nemožné, se budeme věnovati tomu, jak se s tímto problémem vypořádat.

 • Účastníci budou seznámeni se základními prameny a normami práva, typickými kazuistikami a naučí se s nimi pracovat. Bude vysvětlena základní právní terminologie z okruhu práva občanského, rodinného, správního a trestního
 • Seznámení s aktuální legislativou v oblasti školství, postavení dítěte/žáka, vztah školy a rodičů, rozpory v rodině a jak tyto vztahy ovlivňují poskytování informací
 • Otázky ochrany osobnosti, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy
 • Žáci, jejich agresivita a možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva
 • Pravidla řešení stížností a peticí, jejich přijímání a vyřizování. Příklady z praxe v této činnosti

Teoretické pasáže budou vždy doplněny konkrétními praktickými případy. Upozornění na nejčastější situace ve škole, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a trestu v hierarchii školy.

Termín, téma a místo konání semináře vždy 9:00 – 15:00:

 • 12. 5. 2020 – Šumperk, Hotel Elegance

Profil lektora:

Praxe:

 • 2006–dosud – vlastní právní praxe
 • 2006–dosud – externí právník NIDV Praha
 • 2001–2005 – Krajský úřad – právník OŠMS
 • 2000–2001 – Okresní úřad – právník odboru školství
 • 1995–2000 – Školský úřad – vedoucí kontrolně právního odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

 • NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU Vysočina

Cena jednoho semináře: 1490 Kč

 • Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.
 • Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Storno poplatek

Vámi podaná přihláška na seminář se stává smluvně závaznou. V případě, že se semináře nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Účast náhradní osoby je možná!

Bližší info Vám poskytne:

Přihlášky zasílejte na výše uvedený email. Těšíme se na viděnou!

Archiv novinek

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář

Novinky

Manažersko – právní seminář pro pedagogické pracovníky

21. 1. 2020

Zveme Vás na seminář pro vedení škol ohledně rozboru problémových situací z pohledu právníka i manažera. Kazuistiky z praxe a řešení na úrovni řízení i práva.

Číst celé

Řešení právních problémů

5. 1. 2020

Seminář určený vedení škol, který posluchačům pomůže vypořádat se s každodenními problémy, které při provozu z pohledu práva vznikají.

Číst celé

Archiv novinek