Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky

2. 9. 2019

TŘI témata seminářůDVA úhly pohledu – JEDNO integrující řešení

Pro koho jsou semináře určeny:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství
 • Třídní učitelé a učitelé všech stupňů škol

Co je obsahem seminářů:

 • Rozbor problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na školu)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na skutečnou praxi

Téma semináře – Leadership:

 • Pracovní poměry – chyby při jejich uzavírání a na co si dát pozor při jejich průběhu (lékařské prohlídky, čerpání dovolené, zvyšování kvalifikace, odpovědnost, cestovní příkazy)
 • Ukončení pracovněprávních vztahů – dohoda, výpověď a vše co s tím souvisí
 • Problémoví zaměstnanci – jednání s nimi, manažerské nástroje a postupy při řešení právních kroků.
 • Motivace a rozvoj týmu, zvyšování angažovanosti, tvorba pozitivního klimatu
 • Dynamika skupin, osvědčené metody manažera a jak je konkrétně nasazovat na určité skupiny nebo typy zaměstnanců
 • Kontrolní a hospitační činnost – tradiční i nové formy. Jejich vzájemné doplňování a využití v konkrétních situacích

 Téma semináře – Rodiče a škola:

 • Nejčastější zdroje problémů. Typologie rodičů a vhodné strategie v přístupu k nim. Nastavení vnitřních systémů ve škole
 • Komunikace mezi školou a rodinou – formy komunikace, které vedou ke spolupráci a důvěře
 • Stížnosti a petice rodičů (a jiných osob). Postup, reakce a náležitosti jejich šetření
 • Dotazy veřejnosti v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – postup, náležitosti a řešení dané problematiky
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Prezentace problému veřejnosti. Kázeňská opatření
 • Problémové situace. Agrese ze strany dětí a jejich rodičů. Povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení)
 • Kvalita výuky, konflikty kolem klasifikace, psaní domácích úloh a přípravy na školu

Téma semináře – Třídní učitel:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Bezpečnost a ochrana žáka – povinnosti a práva pedagoga
 • Ochrana a odpovědnost pedagoga v legislativě (pomluvy, nahrávky, nadávky, vyhrožování, útoky)
 • Moderace vztahů ve třídě, role třídního učitele, postavení TU v aktivním rozvoji jeho třídy
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin
 • Formy a projevy šikany či nevhodného chování ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Kyberšikana, moderní technologie, sociální sítě a jejich dopady na školu a chování

Termín, téma a místo konání semináře vždy 9:00 – 15:00:

 • 16.01.2020 – Rodiče a škola, Praha, TownHotel Astra
 • 03.02.2020 – Rodiče a škola, Brno, Centrum Kaštanová
 • 26.02.2020 – Rodiče a škola, Olomouc, Bea Centrum
 • 05.03.2020 – Rodiče a škola, Karlovy Vary, Lafonte
 • 12.03.2020 – Rodiče a škola, České Budějovice, DfK Group
 • 01.04.2020 – Rodiče a škola, Ostrava, Best Western Hotel Vista
 • 06.04.2020 – Třídní učitel, Praha, TownHotel Astra
 • 16.04.2020 – Rodiče a škola, Pardubice, Hotel Euro
 • 28.04.2020 – Rodiče a škola, Luhačovice, Hotel Vega
 • 29.04.2020 – Třídní učitel, Brno, Centrum Kaštanová
 • 09.06.2020 – Leadership, Praha, TownHotel Astra

Profily lektorů:

Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

 • 2006–dosud – vlastní právní praxe
 • 2006–dosud – externí právník NIDV Praha
 • 2001–2005 – Krajský úřad – právník OŠMS
 • 2000–2001 – Okresní úřad – právník odboru školství
 • 1995–2000 – Školský úřad – vedoucí kontrolně právního odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

 • NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU Vysočina

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

 • 2014–dosud – odborný konzultant, lektor, mentor
 • 2004–2014 – ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy
 • 1996-2004 – ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele
 • 1993-1996 – ZŠ Loucká Znojmo, učitel

Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.

Cena jednoho semináře: 2900 Kč včetně DPH.

 • Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
 • Počet osob je kapacitně omezen.
 • Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

Storno poplatek

Vámi podaná přihláška na seminář se stává smluvně závaznou. V případě, že se semináře nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Účast náhradní osoby je možná!

Bližší info Vám poskytnou:

Přihlášky zasílejte na výše uvedené emaily. Těšíme se na viděnou!

Archiv novinek

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář

Novinky

Řešení právních problémů

2. 9. 2019

Seminář určený nejen pro vedení škol, který posluchačům pomůže vypořádat se s každodenními problémy, které při provozu škol z pohledu práva vznikají.

Číst celé

Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky

2. 9. 2019

Zveme vás na semináře pro ředitele škol či jejich zástupce a učitele všech stupňů škol ohledně rozboru problémových situací z pohledu právníka, kazuistiky z praxe a řešení na úrovni řízení i práva.

Číst celé

Archiv novinek