Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol (Začínající učitel – Vztahy a bezpečnost ve třídě) – Praha

Nejbližší termín: 22. 8. 2023

DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

 

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Nejen začínající učitelé, třídní učitelé nebo učitelé vracejících se do školství (MD..), ale i zkušení učitelé všech stupňů škol
 • Zřizovatelé škol, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Seznámení se základními prameny a normami práva. Učitel a dítě – žák jako subjekty práva (současné legislativní změny v oblasti školství, postavení žáka jako dítěte, vztah školy a rodiče, rozpory v rodině – poskytování informací).
 • Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.
 • Stížnosti rodičů (a jiných osob). Postup, reakce, náležitosti.
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Chování, vzájemné osočování, zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Kázeňská a jiná opatření na úrovni školy.
 • Každodenní praxe a problémové situace, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí, žáků nebo jejich rodičů, podnapilost rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti.
 • Možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva (pomluvy, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.
 • Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky.
 • Pohled na právní odpovědnost školy a učitele a TU – co může a co nemůže, co smí a co nesmí.
 • Pohled na vztahy ve třídě, šikanu, kyberšikanu i neustálé drobné naschvály a nevhodné projevy chování.
 • Bezpečnost a předpisy na cestách a školních akcích.
 • Řešení problémů spojených se vztahy ve třídě a ve výuce.

Témata a okruhy semináře:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Aktivní moderace vztahů ve třídě
 • Nové formy a projevy šikany a nevhodného chování žáků ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a optimálního klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin

Profily lektorů:

Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 -dosud   vlastní právní praxe, lektor

2006-2020      externí právník NIDV/NPI ČR

2001-2005      Krajský úřad – právník

2000-2001      Okresní úřad – právník

1995-2000      Školský úřad – kontrolně právní odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NPI Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU, MAP Říčany, MAS MOST VYSOČINY, MAP Kladno, MAP ORP Příbram

Dlouhodobý a akreditovaný lektor a garant tzv. funkčních studií pro ředitele škol, vzdělávacích projektů MŠMT, spoluautor a autor studijních textů pro FS 1,2 specializující se na správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a škol. zařízení.

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud  odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014      ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004      ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996      ZŠ Loucká Znojmo, učitel

Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Spolupráce s ČŠI ČR – projekty NIQES, Kompetence III.
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Talentový výcvik na využití metody CliftonStrengths
 • Výcvik na Umění vyjednávání podle metodiky FBI
 • Výcvik na základy Age managementu a certifikace Lektor profesní seniority©
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu

Cena semináře: 2900,- Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Místo: Praha 22.srpna 2023, hotel Krystal, José Martího 2/407 od 9:00 do 15:00

Počet osob je omezen – 25. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

dvorakova@kancelardhs.cz  +420 774 681 020

hubatkova@hubatkaconsulting.cz   +420 608 851 312