Manažersko – právní seminář pro ředitele škol (Manažer a lídr) – Praha

Nejbližší termín: 27. 4. 2023

DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

 

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Zástupci ředitele a rozšířené veden,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Postcovidové změny, nové nároky a požadavky na vedení škol a učitelských týmů.
 • Kontrolní a hospitační činnost – jak jej realizovat jinak, efektivněji, a hlavně časově reálněji – kontrolní minimalismus, popisná zpětná vazba, integrální leadership.
 • Zvládání nedůsledných a nespolehlivých jedinců v týmu – konkrétní manažerské nástroje, postupy a způsoby jednání, která vám zjednají nejen respekt, ale i náležité plnění povinností.
 • Problematika delegování – jak správně vybrat zodpovědné osoby a současně je nepřetěžovat.
 • Komplikace při zavádění změn a inovací ve škole – odmítaní změn a jak jim čelit, jak dosáhnout potřebného posunu.
 • Pracovněprávní vztahy – chyby při uzavírání PS (řetězení PS, duplikace PS a DPP/DPČ v rámci projektů atd.) Zdravotní prohlídky – novela vyhl. 79/2013 Sb., – od 01. 01. 2023. Cestovní náhrady – nová vyhláška – tuzemsko/zahraničí – od 01. 01. 2023, vyplňování cestovních příkazů. Rozdíl mezi vedoucími a řídícími zaměstnanci ve vztahu k ZP a k NV 75/2005 Sb.,
 • Pracovní doba – chyby v její evidenci, přesčasy, přespočetné hodiny atd.,
 • Skončení pracovního poměru – Výpověď, Dohoda – skončení pracovního poměru. Obecné způsoby skončení pracovního poměru. Výpověď zaměstnanci – dohodou, nadbytečnost, neplnění prac. povinností a vše co s tím souvisí. Problémoví zaměstnanci a jednání a komunikace s nimi, předávání výpovědí, zrušení prac. poměrů ve zkušební době (včetně DPP, DPČ).
 • Rozdíly v „odvolání“ vedoucího zaměstnance/řídícího zaměstnance. Zápočtový list – povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah (§ 313 ZP).
 • Doručování písemností a běh lhůty a další info k ZP.

Profily lektorů:

Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 -dosud   vlastní právní praxe, lektor

2006-2020      externí právník NIDV/NPI ČR

2001-2005      Krajský úřad – právník

2000-2001      Okresní úřad – právník

1995-2000      Školský úřad – kontrolně právní odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NPI Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU, MAP Říčany, MAS MOST VYSOČINY, MAP Kladno, MAP ORP Příbram

Dlouhodobý a akreditovaný lektor a garant tzv. funkčních studií pro ředitele škol, vzdělávacích projektů MŠMT, spoluautor a autor studijních textů pro FS 1,2 specializující se na správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a škol. zařízení.

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud  odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014      ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004      ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996      ZŠ Loucká Znojmo, učitel

Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Spolupráce s ČŠI ČR – projekty NIQES, Kompetence III.
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Talentový výcvik na využití metody CliftonStrengths
 • Výcvik na Umění vyjednávání podle metodiky FBI
 • Výcvik na základy Age managementu a certifikace Lektor profesní seniority©
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu

Cena semináře: 3400,- Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Místo: Praha 27. dubna 2023, hotel Krystal, José Martího 2/407 od 9:00 do 15:00

Počet osob je omezen – 25. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

dvorakova@kancelardhs.cz  +420 774 681 020

hubatkova@hubatkaconsulting.cz   +420 608 851 312