Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

 

Problémové situace ve správním řízení pro ZŠ

Obsahem této přednášky je seznámení se s aktuálním přehledem právních předpisů, zejména zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento seminář konkretizuje a vymezuje práva a povinnosti ředitelů škol a školských zařízení v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti a základní zásady činnosti správního orgánu.

Účastníci přednášky budou seznámeni se způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, včetně zjišťování podkladů a dokumentů potřebných pro správní řízení až do doby vydání správního rozhodnutí, včetně problematiky procesních skutečností jako je počítání lhůt, přerušení a zastavení řízení, přizvání tlumočníka, opatrovníka, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí.

Dále bude řešena problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Součástí vzdělávacího programu je rozbor jednotlivých případů se zaměřením na ZŠ bez ohledu na zřizovatele.

Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky.

Seminář je určen zejména:

  • ředitelům ZŠ a školských zařízení
  • zástupcům ředitele
  • vedoucím zaměstnancům a širšímu vedení školy

 

Lektor: 

Mgr. Ladislav Dvořák, certifikovaný lektor MŠMT, který má dlouholeté zkušenosti z poradenské a lektorské činnosti ve školství. Působil jako právník ve veřejné správě, lektor vzdělávacích institucí a je autorem a garantem výukových modulů využívaných v kvalifikačních studiích pro ředitele škol a školských zařízení v rámci celé ČR.

 

Termín: 30. 3. 2021, 9 – 14 hod., webinář prostřednictvím MS TEAMS

Cena semináře: 1000Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Bližší informace u kolegyně: Jana Dvořáková, +420 774 681 020, dvorakova@kancelardhs.cz

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací