Řešení situací z pohledu pracovního práva a LEGISLATIVNÍ NOVINKY OD 1. 1. 2023 – Kladno

Nejbližší termín: 12. 4. 2023

Spolu s Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP III Vás srdečně zveme na odbornou akreditovanou přednášku.

Lektoři:

Mgr. Ladislav Dvořák a Mgr. Ing. David Dvořák

 

Termín konání: 12. 04. 2023, od 9.00 do 13.00 hodin

Místo konání: V malém přednáškovém sále budovy Fakulty biomedicínského inženýrství – nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Registrace nutná: dvorakova@kancelardhs.cz,

Cena za osobu: 2 000 Kč (lze hradit z DVPP), drobné občerstvení zajištěno

Prosíme, při registraci uveďte fakturační údaje pro vystavení faktury.
Platba proběhne platebním převodem

Rovněž prosíme, uveďte datum narození, místo narození a titul účastníka,
který bude uveden na OSVĚDČENÍ.

Anotace přednášky s ohledem na legislativní novinky od 1. 1. 2023

  1. Pracovněprávní vztahy – chyby při uzavírání PS (řetězení PS, duplikace PS a DPP/DPČ v rámci projektů atd.)
  2. Zdravotní prohlídky – novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
  3. Cestovní náhrady – tuzemské i zahraniční, novela vyhlášky pro rok 2023, vyplňování cestovních příkazů
  4. Platové výměry zaměstnanců školy – platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
  5. Základní pojmy – vedoucí a řídící zaměstnanec, zástupce ředitele – rozdíly s ohledem na NV č. 75/2005 Sb.
  6. Pracovní doba – chyby v její evidenci (rozdíl mezi přesčasem a přespočetnou hodinou)
  7. Skončení pracovního poměru – výpověď a skončení pracovního poměru, způsoby skončení pracovního poměru, odvolání ŘŠ, pracovní posudek, zápočtový list a jeho obsah, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  8. Doručování písemností, běh lhůt a další info k ZP – rozdíly v nabytí právní moci a počítání lhůt ve správním řízení, výzva k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí
  9. Další novinky v legislativě

 

Účastníci po semináři obdrží písemný materiál – legislativní novinky právních předpisů s řadou dalších pracovněprávních dokumentů pro praxi.

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

dvorakova@kancelardhs.cz  +420 774 681 020