Manažersko – právní seminář pro pedagogické pracovníky

Nejbližší termín: 5. 3. 2020

DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO integrující řešení.

Pro koho jsou semináře určeny:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy

Co je obsahem seminář:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Uzavírání pracovních poměrů – chyby a nedostatky při uzavírání pracovněprávních vztahů
 • Výpověď zaměstnanci – dohodou, nadbytečnost, neplnění pracovních povinností a vše co s tím souvisí. Problémoví zaměstnanci a jednání a komunikace s nimi, předávání výpovědí, zrušení pracovních poměrů ve zkušební době (včetně DPP, DPČ)
 • Stížnosti rodičů (a jiných osob). Postup, reakce, náležitosti. Oprávněnost a neoprávněnost stížnosti a reakce školy
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Chování, vzájemné osočování, zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Kázeňská a jiná opatření na úrovni školy
 • Každodenní praxe a problémové situace, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti
 • Možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (pomluvy, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga

Termín, téma a místo konání semináře vždy 9:00 – 15:00:

 • 05. 03. 2020 – Karlovy Vary, Lafonte
 • 06. 04. 2020 – Praha, TownHotel Astra
 • 28. 04. 2020 – Luhačovice, Hotel Vega
 • 29. 04. 2020 – Brno, Centrum Kaštanová
 • 09. 06. 2020 – Praha, TownHotel Astra

Profily lektorů:

Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

 • 2006–dosud – vlastní právní praxe
 • 2006–dosud – externí právník NIDV Praha
 • 2001–2005 – Krajský úřad – právník OŠMS
 • 2000–2001 – Okresní úřad – právník odboru školství
 • 1995–2000 – Školský úřad – vedoucí kontrolně právního odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

 • NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU Vysočina

Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

 • 2014–dosud – odborný konzultant, lektor, mentor
 • 2004–2014 – ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy
 • 1996-2004 – ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele
 • 1993-1996 – ZŠ Loucká Znojmo, učitel

Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.

Cena jednoho semináře: 2900 Kč včetně DPH.

 • Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
 • Počet osob je kapacitně omezen.
 • Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

Storno poplatek

Vámi podaná přihláška na seminář se stává smluvně závaznou. V případě, že se semináře nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Účast náhradní osoby je možná!

Bližší info Vám poskytnou:

Přihlášky zasílejte na výše uvedené emaily. Těšíme se na viděnou!

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Manažersko – právní seminář pro pedagogické pracovníky

Nejbližší termín: 5. 3. 2020

Zveme Vás na seminář pro vedení škol ohledně rozboru problémových situací z pohledu právníka i manažera. Kazuistiky z praxe a řešení na úrovni řízení i práva.

Více informací

Řešení právních problémů

Nejbližší termín: 12. 5. 2020

Seminář určený vedení škol, který posluchačům pomůže vypořádat se s každodenními problémy, které při provozu z pohledu práva vznikají.

Více informací