Školy a firmy

Na základě našich přednášek a Vašich dotazů jsme pro MŠ, ZŠ a SŠ připravili mimořádnou nabídku vzorů 2019 v níže uvedených oblastech :

  • pracovněprávní vzory
  • školská legislativa
  • správní řízení
  • ochrana osobních údajů (GDPR)

Vzory můžeme zaslat elektronicky nebo na CD. Cenu za tuto službu Vám sdělíme na požádání.

Vyberte si z našich služeb

Nabídka vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci školské legislativy a spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy, včetně fyzické kontroly stávajících dokumentů

Školám, školským zařízením a firmám nabízíme poradenství v otázkách personalistiky, pracovně-právních vztahů a jejich řízení - formou provedení kontroly Vašich interních předpisů a dokumentů přímo u Vás ve škole /firmě, popř. Vám vytvoříme příslušný dokument dle Vašich propozic.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení

Spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů, kontrola správnosti stávajícího platového zařazení zaměstnanců.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání

Spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy

Zejména uzavírání a plnění smluv aj.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Právní subjektivita - zřizovací listina a její dodatky

Jednání se zřizovatelem, jednání s Českou školní inspekcí.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Správní řízení

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení šikany ve škole

Kyberšikana mezi žáky, kyberšikana žák - pedagog.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení stížností ve vztahu rodič-škola, žák-škola, zaměstnanec-zaměstnavatel

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v rámci agendy ochrany osobních údajů

Spolupráce i pomoc pro zajištění funkční ochrany osobních údajů. Vhodné i pro školy, které mají oficiálního pověřence např. od zřizovatele, ale ten nekomunikuje a nespolupracuje.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oficiální služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontrola směrnic a dokumentů školy. Kontaktní místo pro ÚOOÚ i pro subjekty údajů.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávací činnost a poradenství pro fyzické a právnické osoby, začínající podnikatele a taktéž i pro příspěvkové organizace

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v oblasti sociálních služeb

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Interní kontrola zaměstnanců - alkohol, krádeže a jiné (správný postup školy)

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Služby pro firmy

Nabídka vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci školské legislativy a spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy, včetně fyzické kontroly stávajících dokumentů

Školám, školským zařízením a firmám nabízíme poradenství v otázkách personalistiky, pracovně-právních vztahů a jejich řízení - formou provedení kontroly Vašich interních předpisů a dokumentů přímo u Vás ve škole /firmě, popř. Vám vytvoříme příslušný dokument dle Vašich propozic.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení

Spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů, kontrola správnosti stávajícího platového zařazení zaměstnanců.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání

Spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy

Zejména uzavírání a plnění smluv aj.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Právní subjektivita - zřizovací listina a její dodatky

Jednání se zřizovatelem, jednání s Českou školní inspekcí.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Správní řízení

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení šikany ve škole

Kyberšikana mezi žáky, kyberšikana žák - pedagog.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení stížností ve vztahu rodič-škola, žák-škola, zaměstnanec-zaměstnavatel

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v rámci agendy ochrany osobních údajů

Spolupráce i pomoc pro zajištění funkční ochrany osobních údajů. Vhodné i pro školy, které mají oficiálního pověřence např. od zřizovatele, ale ten nekomunikuje a nespolupracuje.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání zaměstnanců Vaší firmy – pro jednotlivé stupně řídícího managementu

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oficiální služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontrola směrnic a dokumentů školy. Kontaktní místo pro ÚOOÚ i pro subjekty údajů.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávací činnost a poradenství pro fyzické a právnické osoby, začínající podnikatele a taktéž i pro příspěvkové organizace

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v oblasti sociálních služeb

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Interní kontrola zaměstnanců - alkohol, krádeže a jiné (správný postup školy)

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Spolupráce s naší kanceláří může probíhat těmito formami:

  • na základě poradenské smlouvy – na vyžádání Vám zašleme nezávazný návrh poradenské smlouvy(hrazeno z provozních prostředků školy),
  • individuálně – jednorázovou pomocí na základě objednávky – osobní konzultace, prostřednictvím emailu nebo telefonu (hrazeno z provozních prostředků školy),
  • na základě DPP, popř. DPČ (hrazeno ze mzdových prostředků zaměstnavatele).

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář

Novinky

Řešení právních problémů

2. 9. 2019

Seminář určený nejen pro vedení škol, který posluchačům pomůže vypořádat se s každodenními problémy, které při provozu škol z pohledu práva vznikají.

Číst celé

Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky

2. 9. 2019

Zveme vás na semináře pro ředitele škol či jejich zástupce a učitele všech stupňů škol ohledně rozboru problémových situací z pohledu právníka, kazuistiky z praxe a řešení na úrovni řízení i práva.

Číst celé

Archiv novinek