Školy a firmy

Na základě našich přednášek a Vašich dotazů jsme pro MŠ, ZŠ a SŠ připravili mimořádnou nabídku vzorů 2018 v níže uvedených oblastech :

  • pracovněprávní vzory
  • školská legislativa
  • správní řízení
  • ochrana osobních údajů (GDPR)

Vzory můžeme zaslat elektronicky nebo na CD. Cenu za tuto službu Vám sdělíme na požádání.

Vyberte si z našich služeb

Nabídka vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci školské legislativy a spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy, včetně fyzické kontroly stávajících dokumentů

Školám, školským zařízením a firmám nabízíme poradenství v otázkách personalistiky, pracovně-právních vztahů a jejich řízení - formou provedení kontroly Vašich interních předpisů a dokumentů přímo u Vás ve škole /firmě, popř. Vám vytvoříme příslušný dokument dle Vašich propozic.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení

Spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů, kontrola správnosti stávajícího platového zařazení zaměstnanců.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání

Spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy

Zejména uzavírání a plnění smluv aj.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Právní subjektivita - zřizovací listina a její dodatky

Jednání se zřizovatelem, jednání s Českou školní inspekcí.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Správní řízení

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení šikany ve škole

Kyberšikana mezi žáky, kyberšikana žák - pedagog.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení stížností ve vztahu rodič-škola, žák-škola, zaměstnanec-zaměstnavatel

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v rámci agendy ochrany osobních údajů

Spolupráce i pomoc pro zajištění funkční ochrany osobních údajů. Vhodné i pro školy, které mají oficiálního pověřence např. od zřizovatele, ale ten nekomunikuje a nespolupracuje.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oficiální služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontrola směrnic a dokumentů školy. Kontaktní místo pro ÚOOÚ i pro subjekty údajů.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávací činnost a poradenství pro fyzické a právnické osoby, začínající podnikatele a taktéž i pro příspěvkové organizace

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v oblasti sociálních služeb

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Interní kontrola zaměstnanců - alkohol, krádeže a jiné (správný postup školy)

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Služby pro firmy

Nabídka vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Podle vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci školské legislativy a spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy, včetně fyzické kontroly stávajících dokumentů

Školám, školským zařízením a firmám nabízíme poradenství v otázkách personalistiky, pracovně-právních vztahů a jejich řízení - formou provedení kontroly Vašich interních předpisů a dokumentů přímo u Vás ve škole /firmě, popř. Vám vytvoříme příslušný dokument dle Vašich propozic.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení

Spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů, kontrola správnosti stávajícího platového zařazení zaměstnanců.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání

Spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy

Zejména uzavírání a plnění smluv aj.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Právní subjektivita - zřizovací listina a její dodatky

Jednání se zřizovatelem, jednání s Českou školní inspekcí.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Správní řízení

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení šikany ve škole

Kyberšikana mezi žáky, kyberšikana žák - pedagog.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Řešení stížností ve vztahu rodič-škola, žák-škola, zaměstnanec-zaměstnavatel

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Poradenství v rámci agendy ochrany osobních údajů

Spolupráce i pomoc pro zajištění funkční ochrany osobních údajů. Vhodné i pro školy, které mají oficiálního pověřence např. od zřizovatele, ale ten nekomunikuje a nespolupracuje.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání zaměstnanců Vaší firmy – pro jednotlivé stupně řídícího managementu

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oficiální služby pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontrola směrnic a dokumentů školy. Kontaktní místo pro ÚOOÚ i pro subjekty údajů.

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávací činnost a poradenství pro fyzické a právnické osoby, začínající podnikatele a taktéž i pro příspěvkové organizace

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a pracovníků v oblasti sociálních služeb

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Interní kontrola zaměstnanců - alkohol, krádeže a jiné (správný postup školy)

Máte zájem o tuto službu?

Kontaktujte nás

Spolupráce s naší kanceláří může probíhat těmito formami:

  • na základě poradenské smlouvy – na vyžádání Vám zašleme nezávazný návrh poradenské smlouvy(hrazeno z provozních prostředků školy),
  • individuálně – jednorázovou pomocí na základě objednávky – osobní konzultace, prostřednictvím emailu nebo telefonu (hrazeno z provozních prostředků školy),
  • na základě DPP, popř. DPČ (hrazeno ze mzdových prostředků zaměstnavatele).

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář