Akreditace a reference

Osvědčení

Akreditace

Reference

VISK Středočeského kraje

  • Mgr. Holý, ředitel

Příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.

Vysočina Education

  • Mgr. Roman Křivánek, ředitel

Školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

NPI ČR

  • Mgr. Ivo Jupa, ředitel

Přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání.

Mgr. Miloslav Hubatka

  • Mgr. Miloslav Hubatka

Poradenská, lektorská a publikační činnost. Mentoring, poradenství, vzdělávací semináře a analytické služby.

KVIC Nový Jíčín

  • Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

CCV Pardubice

  • Mgr. Monika Jirásková, ředitelka

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací