Akreditace a reference

Osvědčení

Akreditace

Reference

VISK Středočeského kraje

  • Mgr. Holý, ředitel

Příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.

Vysočina Education

  • Mgr. Roman Křivánek, ředitel

Školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

NPI ČR

  • Mgr. Ivo Jupa, ředitel

Přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání.

Mgr. Miloslav Hubatka

  • Mgr. Miloslav Hubatka

Poradenská, lektorská a publikační činnost. Mentoring, poradenství, vzdělávací semináře a analytické služby.

KVIC Nový Jíčín

  • Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

CCV Pardubice

  • Mgr. Monika Jirásková, ředitelka

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář