O nás

Kancelář DHS s.r.o. vznikla v roce 2017 Třebíči jako nástupnická společnost za OSVČ Mgr. Ladislav Dvořák, která funguje na trhu již od roku 1997. Poradenská, vzdělávací a znalecká Kancelář DHS s.r.o. poskytuje odborné, poradenské a lektorské služby fyzickým osobám, právnickým osobám vč. škol a školských zařízeních na celém území ČR. Je vedena právníkem Mgr. Ladislavem Dvořákem, který má bohaté zkušenosti nejen z poradenské praxe školám a soukromým firmám,  ale také z lektorské činnosti. Mezi hlavní partnery v oblasti vzdělávání patří

 • NIDV (Národní institut pro další vzdělávání ) –  včetně 14 krajských pracovišť
 • VISK (Vzdělávací institut Středočeského kraje)
 • Vysočina Education, p. o. (Vzdělávací institut kraje Vysočina)
 • KVIC Nový Jíčín
 • CCV Pardubice

Mgr. Ladislav Dvořák spolupracuje s NIDV (dříve „Pedagogické centrum) od roku 2003. Je autorem a spoluautorem výukových modulů pro oblast „Základů práva a „Pracovního práva“, které NIDV využívá pro KS ŘŠ a ŠZ (Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení) do současnosti. Pro NIDV zároveň působí jako lektor na většině jeho krajských pracovištích.

Na základě jeho zkušeností s lektorováním ve FS 1 (Funkční studium 1) byl od roku 2005 do r. 2008 jmenován regionálním manažerem pro Vysočinu v projektu „Úspěšný ředitel“. Zde využil právních znalostí  a zkušeností ze svého dřívějšího působení jako právník okresního úřadu a posléze jako právník KÚ Vysočina.

Následně byl také nominován do lektorského týmu lektorů ve FS 2 (Funkční studium 2), kde pod záštitou UK Praha, Pedagogické fakulty v letech 2006 a 2007 přednášel.

V roce 2010 a 2011 se aktivně podílel na tvorbě výukových materiálů v rámci projektů „PEŘÍ“ (Personální řízení). V projektu „PEŘÍ“ zároveň lektoroval v rámci všech krajských pracovišť NIDV. Semináře „PEŘÍ“ byly organizované pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a aplikace právních předpisů ve školství.  Na závěr tohoto projektu byl Mgr. Ladislav Dvořák zařazen účastníky seminářů do trojice nejlépe hodnocených lektorů v rámci celé ČR.

Odborné působení Mgr. Ladislava Dvořáka :

 • lektor a garant Kvalifikačního studia ředitelů škol a školských zařízení,
 • autor každoročních aktualizací modulů A a B v Kvalifikačním studiu ředitelů škol a školských zařízení,
 • akreditovaný lektor vzdělávacích projektů MŠMT,
 • projektový manažer projektu „Úspěšný ředitel“ ,
 • projektový manažer projektu „PEŘÍ“,
 • autor mnoha odborných článků  a textů.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář