Reference

Vysočina Education

  • Mgr. Roman Křivánek, ředitel

Školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace.

Národní institut pro další vzdělávání Praha

  • Mgr. Plitzová Helena, ředitelka

14 krajských pracovišť v rámci ČR.

VISK Středočeského kraje

  • Mgr. Holý, ředitel

Pracoviště Rakovník.

Mgr. Miloslav Hubatka

  • Mgr. Miloslav Hubatka

Poradenská, lektorská a publikační činnost. Mentoring, poradenství, vzdělávací semináře a analytické služby.

KVIC Nový Jíčín

  • Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

CCV Pardubice

  • Mgr. Monika Jirásková, ředitelka

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Jana Dvořáková

Asistentka

Kontaktní formulář