Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme funkci pověřence ochrany osobních údajů a další služby v této oblasti.

I když už školy a školská zařízení nemohou od ÚOOÚ dostávat v oblasti ochrany osobních údajů peněžité pokuty, stále je třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost a osobní údaje dětí, žáků, studentů, klientů a zaměstnanců chránit. Ať už je to prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů nebo díky vhodně nastaveným procesům a opatřením při nakládání s osobními údaji.

Pokud pověřence nemáte nebo nejste s jeho současnou prací spokojeni, pomůžeme Vám. Není nutné sepisovat nadbytečné protokoly či souhlasy, provedeme Vás celou problematikou a neopomíjíme ani důležité věci jako záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, přihlášky na mimoškolní soutěže a předávání osobních údajů třetím osobám. Pokud Vám můžeme jakkoliv pomoci, KONTAKTUJTE NÁS.