Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme funkci pověřence ochrany osobních údajů a další služby v této oblasti.

I když už školy a školská zařízení nemohou od ÚOOÚ dostávat v oblasti ochrany osobních údajů peněžité pokuty, stále je třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost a osobní údaje dětí, žáků, studentů, klientů a zaměstnanců chránit. Ať už je to prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů nebo díky vhodně nastaveným procesům a opatřením při nakládání s osobními údaji.

Pokud pověřence nemáte nebo nejste s jeho současnou prací spokojeni, pomůžeme Vám. Není nutné sepisovat nadbytečné protokoly či souhlasy, provedeme Vás celou problematikou a neopomíjíme ani důležité věci jako záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, přihlášky na mimoškolní soutěže a předávání osobních údajů třetím osobám. Pokud Vám můžeme jakkoliv pomoci, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář