Ochrana osobních údajů

Zajišťujeme funkci pověřence ochrany osobních údajů a další služby v této oblasti.

I když už školy a školská zařízení nemohou od ÚOOÚ dostávat v oblasti ochrany osobních údajů peněžité pokuty, stále je třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost a osobní údaje dětí, žáků, studentů, klientů a zaměstnanců chránit. Ať už je to prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů nebo díky vhodně nastaveným procesům a opatřením při nakládání s osobními údaji.

Pokud pověřence nemáte nebo nejste s jeho současnou prací spokojeni, pomůžeme Vám. Není nutné sepisovat nadbytečné protokoly či souhlasy, provedeme Vás celou problematikou a neopomíjíme ani důležité věci jako záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, přihlášky na mimoškolní soutěže a předávání osobních údajů třetím osobám. Pokud Vám můžeme jakkoliv pomoci, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací