Semináře a DVPP

Pořádáme semináře pro vedoucí a řadové zaměstnance. Přijedeme i k Vám.

Nabízíme pořádání odborných akreditovaných seminářů dle vzdělávacích programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tyto semináře jsou zaměřeny na školskou a pracovněprávní legislativu a její praktické uplatnění při činnosti škol a školských zařízení. Semináře jsou zaměřeny na řešení každodenních problémů, které jsou vysvětlovány na řadě konkrétních příkladů z naší dlouholeté praxe.

Semináře pořádáme jak pro vedení škol, tak i pro celé sborovny přímo u Vás ve škole. Délku a obsah semináře uzpůsobíme Vašim potřebám.

Semináře jsou obecně zaměřeny na tyto oblasti:

  • Pracovní právo – úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru, dovolená, náhradní volno, práce přesčas, překážky v práci, povinnosti zaměstnanců, plat a související problematika: platové výměry, platové tarify, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, FKSP, cestovní náhrady,
  • Základy práva – elementární právní vzdělání upravené pro potřeby pedagogických pracovníků. Umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (úvod do práva, základní pojmy, nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic), společné otázky vzdělávání dle školského zákona, správní řízení, řešení stížností a petic, poskytování informací a ochrana osobních údajů, základní pedagogická dokumentace, tvorba vnitřních směrnic, pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností.
  • Právní minimum pro pedagogy – Vzdělání a škola ve světle práva. Základní právní terminologie z okruhu práva občanského, rodinného, správního a trestního. Otázky ochrany osobnosti, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Otázky ochrany duševního vlastnictví, tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy. Žáci a jejich agresivita, možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva, sociálně patologické jevy ve škole. Upozornění na nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a v hierarchii školy.
  • Správní řízení – přehled předpisů správního práva, souvislosti aktuální správní a školské legislativy, zákon č. 500/2004 Sb. Vymezení práv a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Zahájení správního řízení od zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy. Rozbor případů z praxe a seznámení s názory Nejvyššího správního soudu.

Pokud máte o podobný seminář zájem, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací