Školská legislativa

Poradíme Vám, jak správně aplikovat právní předpisy v každodenním provozu.

Základním předpokladem pro správné vedení je správná aplikace právních předpisů, především školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a dalších příslušných vyhlášek a nařízení.

Zajistíme kontrolu a aktualizaci stávajících interních předpisů jako jsou směrnice a řády, pravidelné informování o legislativních novinkách nebo třeba poradíme při jednání se zřizovatelem při tvorbě či úpravě zřizovací listiny.

V neposlední řadě Vám také poradíme, jak se připravit na případnou kontrolu ze strany ČŠI, či jak se vypořádat s jejich inspekční zprávou a kontrolním protokolem. Pokud Vám můžeme s něčím z výše uvedeného pomoci, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací