Smlouvy

Rádi Vám poradíme, na co si dát při uzavírání a kontrole smluv pozor.

Při řízení školy nebo školského zařízení se ředitel musí často vypořádat i s občanskoprávními vztahy. Nejčastěji se jedná o vztahy při pronájmu nebo výpůjčce majetku organizace. Dalším častým kamenem úrazu bývají smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy, kdy pro Vás firmy např. provádí rekonstrukce nebo zajišťují školy v přírodě.

K těmto vztahům je nezbytné přistupovat s rozvahou, protože v případě nevhodných smluv se nastalé problémy s protistranou řeší jen velice těžce. Je dobré těmto situacím předcházet a nechat si poradit, na co si dát pozor. Pokud potřebujete poradit, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář

Nadcházející semináře

Správní řízení pro ZŠ

Nejbližší termín: 30. 3. 2021

Způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, počítání lhůt, přerušení, zastavení řízení, problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty. Tohle a mnoho dalšího se dozvíte na našem MŠMT akreditovaném webináři se zaměřením na ZŠ.

Více informací

Správní řízení pro MŠ

Nejbližší termín: 7. 4. 2021

Webinář pro vedoucí zaměstnance, který Vám vysvětlí práva a povinnosti v oblasti výkonu státní správy se zaměřením na nejčastější problémy při zápisech. Webinář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP a zaměstnanci se jej mohou zúčastnit i z domácího prostředí.

Více informací