Uzavírání smluv

Dle Vašeho přání Vám pomůžeme i s občanskoprávními dokumenty jako jsou smlouvy o pronájmu, smlouvy o dílo, vymáhání dluhů apod.

Při řízení školy nebo školského zařízení je často nutné se vypořádat i s občanskoprávními vztahy. Nejčastěji se jedná o vztahy při pronájmu nebo výpůjčce majetku organizace. Dalším častým kamenem úrazu bývají smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy, kdy pro Vás firmy např. provádí rekonstrukce nebo zajišťují školy v přírodě.

K těmto vztahům je nezbytné přistupovat s rozvahou, protože v případě nevhodně sepsaných smluv se nastalé problémy s protistranou řeší jen velice těžce. Je dobré těmto situacím předcházet a nechat si poradit. Pokud takovou situaci řešíte nebo se Vám např. nedaří vymáhat dlužné pohledávky, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář