Smlouvy

Rádi Vám poradíme, na co si dát při uzavírání a kontrole smluv pozor.

Při řízení školy nebo školského zařízení se ředitel musí často vypořádat i s občanskoprávními vztahy. Nejčastěji se jedná o vztahy při pronájmu nebo výpůjčce majetku organizace. Dalším častým kamenem úrazu bývají smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy, kdy pro Vás firmy např. provádí rekonstrukce nebo zajišťují školy v přírodě.

K těmto vztahům je nezbytné přistupovat s rozvahou, protože v případě nevhodných smluv se nastalé problémy s protistranou řeší jen velice těžce. Je dobré těmto situacím předcházet a nechat si poradit, na co si dát pozor. Pokud potřebujete poradit, KONTAKTUJTE NÁS.