Smlouvy

Rádi Vám poradíme, na co si dát při uzavírání a kontrole smluv pozor.

Při řízení školy nebo školského zařízení se ředitel musí často vypořádat i s občanskoprávními vztahy. Nejčastěji se jedná o vztahy při pronájmu nebo výpůjčce majetku organizace. Dalším častým kamenem úrazu bývají smlouvy o dílo nebo příkazní smlouvy, kdy pro Vás firmy např. provádí rekonstrukce nebo zajišťují školy v přírodě.

K těmto vztahům je nezbytné přistupovat s rozvahou, protože v případě nevhodných smluv se nastalé problémy s protistranou řeší jen velice těžce. Je dobré těmto situacím předcházet a nechat si poradit, na co si dát pozor. Pokud potřebujete poradit, KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt

Mgr. Ladislav Dvořák

Mgr. Ladislav Dvořák

Vedoucí kanceláře

Mgr. Ing. David Dvořák

Mgr. Ing. David Dvořák

Zástupce vedoucího kanceláře

Kontaktní formulář